Besøkstall for Møysalen i 2013-sesongen

Nå er loggen gjennomgått og tallene for turgjengere til Møysalen i 2013 foreligger. Som vanlig har vi tatt med utgangspunktet for turen der hvor vi har kunnet finne det ut fra loggen, har ikke det vært mulig har vi benevnt det som ukjent.

 

Loggen viser alle besøkende som vi har funnet registrert helt tilbake til 1903. Tallene for 2013 er vist i tabellen under.

Årstall Tekst Totalt Lonkanfjorden Fiskfjorden Ingelsfjorden Blokken Vangpollen Vestpollen Ukjent
2013 Antall turgjengere 861 787 2 11 0 1 3 57

Ønsker du å se hele loggen trykker du her.