Kaljord

Kaljord er en av bygdene på Hinnøya i Hadsel kommune. Fellesbetegnelsen for disse bygdene som består av Kaljord, Hennes, Kvitnes, Kvantoelv og Fiskfjord er Innlandet, eller Hadsel Innland.I tillegg har vi bygdene Lonkan og Helgeneset som ikke har fast veiforbindelse men nåes med ferge.

Det bor ca 350 mennesker i hele området. Kaljord ligger mot enden av hovedveien, med  bensin, fergekai og hurtigbåtanløp (Forbindelse mot Raftsundet og Lofast). Tidligere var jordbruk og sjøfart hovednæringer.

I dette området ligger deler av Møysalen nasjonalpark med landskapsvernområdet rundt parken. Foto: Gunnar E Nilsen - Kaljord sett fra moloen på Hennes etter solnedgang en høstkveld Foto: Gunnar E Nilsen - Kaljord sett fra moloen på Hennes etter solnedgang en høstkveld