Rismålvatnet

Fiskeregulering:   Fiskekort
Fisketype:   Ørret
Fiskeretten disponeres av Kaljord Grunneierlag
Kortpriser: Dagkort - kr. 50,-
Sesongkort - kr. 150,-
Sesongkort familie - kr. 150,-

Kortsalg: Kaljord Handel, Kaljord, Tlf.: 76 15 11 33

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark, sluk/spinner. Fiske med garn og oter er forbudt.
Barn under 16 år fisker gratis.
 
Tilgjengelighet:
Man ankrer opp ved Gammelgården og derfra kan man ta turen opp til Rismålsvatnet. Fra Gammelgården går man i retning Vassågvatnet og kommer til ei myr – Jakobsmyra – før man kommer til Vassågvatnet. Derfra begynner man på turen opp til Rismålsvatnet. Det er en hard tur i ulendt og bratt terreng med mye blom. Ikke sti så man må gå etter kart og terreng. Gangtid på om lag to timer må påregnes. Hard tur.

Se kart