Svartvatnet

Fiskeregulering:  Se kart

Fiskekort: Det selges ikke fiskekort. Kontakt grunneiere for tillatelse
Helge Mørck                    - Kvitnes  Tlf  905 55 051
Gunnar Tomassen            - Hennes  Tlf  76 15 62 20
Olav Arntzen                   - Hennes  Tlf  76 15 61 16

Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark eller sluk/spinner

 Tilgjengelighet:
137 moh.
Fra parkeringsplass ved skolen på Sætran, følger man vei/sti opp mot vatnet. På utsiden av utmarksporten følger man lysløypa – deretter sti fram til vatnet. Fra parkeringsplass tar det om lag en halv time å gå. En del stigning til å begynne med. Middels tur.
Alternativt kan man følge sti fra Kvitnes, Lauvbakken.