Tredje Fiskefjordvatn

Fiskeretten disponeres av Fiskfjord Fiskesameie (alle rettighetshaverne)

DØGNKORT

Send FISKEKORT ABB10 til 2377, kr 60,-

SESONGKORT

Send FISKEKORT ABB12 til 2377, kr 300,-

Kortet omfatter: Første – Andre og Tredje Fiskefjordvatn og Middagsvatnet.

Kortsalg: Esso, Sigerfjord

Jens A. Sørmo, Kvitnes

Fiskeregulering:   Fiskekort
Type:   Innland
Kommune:   Hadsel
Fisketype:   Ørret, Røye
Se kart
Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med inntil 2 stenger pr. fisker med flue, mark og sluk/spinner.
 
Tilgjengelighet:
103 moh.
Fra parkeringsplass ved Første Fiskefjorvatn, følges sti / rørgate opp til Andre Fiskfjordvatn og derfa følger man sti, til venstre for demningen, opp til Tredje Fiskfjordvatn.
Gangtid er om lag 60 – 90 minutter. Middels tung tur.
 
Kvalitet:
Bestand av ørret og røye. Stor ørret med fin kvalitet. Røya er noe mindre.