Møysalfakta

Senja turlagSenja turlagMøysalen (1263 m.o.h.) ligger på Norges største øy, Hinnøya.
Fjellet er det høyeste i Vesterålen og Lofoten. Det nest høyeste på ei øy langs norskekysten, bare slått av Langlitinden ( 1276 m.o.h.) som ligger på øya Andørja i Troms fylke.

Kommunegrensa mellom Lødingen og Sortland går over Møysalen, mens Hadsel kommune når et stykke opp mot toppen.

Navnet Møysalen knytter seg til den karakteristiske formen på fjellmassivet.
Rett sør for selve toppen ligger de mindre toppene Lille Møya og Store Møya.
I sagnet om Møysalen fortelles at dette er to trolljenter som ble til stein.
Selve toppen er enten de to møyenes ridesal eller taket på møyenes bolig, salen.

Toppen av Møysalen er delvis dekket av en isbre. Isen ligger mellom Nordtoppen og Sørtoppen.

I 2003 ble Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsverneområde opprettet.

Parken ble opprettet for å:

  1. Bevare kystalpint landskap
  2. Ta vare på det biologiske mangfoldet med økosystem, arter og bestander
  3. Sikre kulturminner mot skader og ødeleggelser

Parken dekker 51 km2 og er en av Norges minste nasjonalparker.
Landskapsverneområdet grenser til nasjonalparken, og har et areal på 67 km2.

Av dette er 7 km2 sjøareal.
Til sammen utgjør disse områdene 118,5 km2.