MØYSALTURER I 2021 – TURPROGRAM

Møysalen Foto: Gunnar E NilsenVi er når dette blir skrevet -  midt i  mars 2021 -  fremdeles inne i en Covid-19 pandemi, og smittevernreglene endres stadig vekk. Dette vil ha påvirkning på Møysalen nasjonalparksenters virksomheter, inkludert guidete turer til Møysalen. 

Read more ...

Turer fra Forkledalen

Møysalen topp Foto: DørstadDet er blitt en endring i turprogrammet,

De gjenstående planlagte turene gjennom Forkledalen utgår og erstattes av turer inn Lonkanfjorden 

Årsaken er den dårlige beskaffenheten på stien forårsaket av bla av sein snøsmelting og stor trafikk i år. Det er store partier med våt og gjørmete sti. 

 

Read more ...

Regler under covid 19 pandemien

REGLER FOR AKTIVITET - MNS

covid-19 virusTurlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.

Read more ...

Web kamera ved Møysalen Nasjonalparksenter

Web kamera ved Møysalen Nasjonalparksenter - oppdateres hvert minutt. 
Kameraet er montert ved senteret. I forgrunnen er båthavn, molo og campingplass.
Til høyre: Fjellet Kaljordtinden - Møysalen i midten bakerst.

Oppdatering her

 

 

MØYSALTUR - INFO

Over memuruskaret Oppdatert 15. juli 2019

Topptur til Møysalen tar omlag 10 timer, men selvsagt avhengig av deltagernes fysiske form. En slik tur bør absolutt ikke være sesongens første tur da såpass mange timer krever et visst fysisk grunnlag.
Påmelding innen kl. 12 dagen før tur. Oppmøte på vårt senter, Møysalveien 3295, 8414 Hennes ca kl. 0830 og båtavgang kl. 0900 om ikke annet er avtalt. Pris kr. 900.-
Vi må ha 5 eller flere deltagre på programmerte turer. Ekstratur andre dager, minstepris kr. 5 000.-

Read more ...