Møysalen nasjonalpark og Svellingflaket verneområde

Hennes småbåthavn - Gunnar E NilsenHennes småbåthavn - Gunnar E Nilsen

8414 Hennes er utpekt som forvaltningsknutepunkt for Møysalen nasjonalpark og Svellingflaket verneområde. Mai 2014 ble nasjonalparkforvalter Brit Grønmyr ansatt med kontorsted Møysalen Nasjonalparksenter AS.