MØYSALTUR - INFO

Over memuruskaret Over memuruskaret Oppdatert 15. juli 2019

Topptur til Møysalen tar omlag 10 timer, men selvsagt avhengig av deltagernes fysiske form. En slik tur bør absolutt ikke være sesongens første tur da såpass mange timer krever et visst fysisk grunnlag.
Påmelding innen kl. 12 dagen før tur. Oppmøte på vårt senter, Møysalveien 3295, 8414 Hennes ca kl. 0830 og båtavgang kl. 0900 om ikke annet er avtalt. Pris kr. 900.-
Vi må ha 5 eller flere deltagre på programmerte turer. Ekstratur andre dager, minstepris kr. 5 000.-

 

Vi starter med forhåndsinfo på modell av parken samt gjennomgang av hvordan turen er organisert. Deretter båtavgang som tar inntil 30 min. hver vei. (startstedet for fotturen er i veiløst terreng innerst i Lonkanfjorden).
Deltagerne må medbringe egen mat for ca 2+ pauser. Siste vannfylling på omlag 650 moh. Nedre bre passeres oftest på siden av breen, på øvre bre går vi i taulag - alt etter fjellførers vurdering. Tidlig i sesongen er det snø på øvre bre, men senere kan det være iset. Fører har både stegjern og isøkser mv. tilgjengelig om behov for slikt vurderes. Tidlig i sesongen er noe av løypa snødekt i øverste del.


Detlagerne stiller med egne klær oa. alt etter værforholdene.
VI BER OM AT DU BRUKER FJELLSTØVLER ELLER FJELLSKO SOM KAN GI ANKELSTØTTE DA VI HAR OPPLEVD NOEN UNØDVENDIGE OVERTRÅKK. JOGGESKO ER NORMALT UEGNET !
STAVER ANBEFALES !

Møysaltur fra Lonkanfjorden er ca 7 km + i terrenget hver vei, nøyaktig måling er jo vanskelig
Andre startsted kan være fra Lofast og opp Forkledalen, denne løypa er ca 12 km. i terrenget.
Fra Fiskfjorden er løypa ikke mye brukt, ca 9 km+ i terrenget, og sti vises bare i nedre del av området til Tredjevannet. Det er to rutevalg videre: Enten fra Andrevannet/Tredjevannet og opp ryggene til øvre Fisktindvann, deretter over tinderekka og ned til øvre Møysalvann, og så opp Møysalryggen hvor man kommer inn på løypa fra Lonkanfjorden på noe over 800 meter.
Alternativ løype er fra innerenden av Tredjevannet, opp på utsiden av elva fra Fjerdevannet, lags vannet og til nedre Møysalvann hvor man kommer inn på Møysalryggen - videre som beskrevet foran.
På utsiden av elva fra Fjerdevannet er det mye tett vegasjon og derav vanskelig å ta seg fram.

I samarbeid med Møysaltur BA har vi hatt organisert guiding til toppen av Møysalen i snart 40 år.
Første guiding til toppen skjedde allerede i 1903, og etterhvert ble fjellførertjenesten en liten "atttåtnæring" for bygdefolkjet. Omkring 1980 ble det ideelle selskap Møysaltur BA stiftet, som igjen var hovedaksjonær da nåværende selskap Møysalen Nasjonalparksenter AS ble etablert i 2007.
Kjente personer som Arne Randers Heen, Cecil Slingsby og dronning Sonja har vært på toppen, og svært mange uttaler at dette er en ikonisk tur. Magasinet UTE kåret Møysaltur til landets fineste fjelltur i 2009.
I forhold til DNT,s klassifisering (1-5) er topptur til Møysalen er ikke av teknisk art,men i forhold til DNT,s klassifisering en klasse 4-tur pga varihet mv.

Det er mobildekning på ca halvparten av turen. Som sikkert kommunikasjonsmiddel medbringer vi sat.tlf., og som internsamband VHF. Faste landingssteder for helikopter er forhåndsuttatt.

I Lonkanfjorden har vi egen flytebrygge og landgang. Alle tillates å benytte brygga til av- og påstigning. Kommersielle aktører pålegges å kontakte Møysalen Nasjonalparksenterv for avtale.
Vi har opplevd at fritidsbåter fortøyer ved flytebrygga. Det hindrer bruken brygga er beregnet til, og kan dessuten medføre skade på landfester og fortøyninger. Gebyr og ev. borttauing må påregnes for fartøy som fortøyer ved brygga.