Ferskvannsfiske

FERSKVANNSFISKE
I våre to anadrome vassdrag finnes det både laks, ørret og røye. Du kan kjøpe fiskekort for Fiskfjord-vassdraget i selvbetjent kasse på rasteplassen på Rv 822 ved broen over Fiskfjordelva.