Turprogram 2018

Turkalender for 2018 (oppdatert 25. mars 2018)

Juni  Juli  August  September 
Onsdag Lørdag Onsdag Lørdag Onsdag  Lørdag Onsdag  Lørdag
  23.06  11.07  07.07  01.08  04.08    01.09
  30.06  18.07  14.07  08.08  12.08    08.09
     25.07  21.07 15.08   18.08    15.09
       28.07  22.08  25.08    22.09
               29.09

Det kan bli spesielle tematurer med fokus på geologi, botanikk og fugler. Dato annonseres senere.

Eventuelle endringer inntas i god tid.

Tur til Møysalens topp er en dagstur med normal varighet på ca 10 timer, og det kreves en viss fysisk form. Vi starter og avslutter med båt (Hennes havn - Lonkanfjorden). I Lonkanfjorden har vi  egen flytebrygge for ilandstigning. Grupper kan etter avtale hentes ved Lofast (Hanøy kai).

Turene starter fra vårt senter i havneområdet på 8414 Hennes kl. 0900.  Oppmøte i Møysalsenteret senest kl. 0830 for registrering mv.

Avlysning pga værforholdene kan unntaksvis forekomme. Eventuell beslutning om dette tas kvelden før. Hvis avlysning blir de påmeldte straks oppringt.

Husk godt skotøy og klær tilpasset værforholdene. Mat for omlag 2+ pauser medbringes av den enkelte. Siste vannfylling på ca 650 moh. Tips er å ha med staver.
Sikringsutstyr som satelittlf., VHF-radio, stegjern, tau, øks  mv. er vårt ansvar. Vi bruker normalt en fører pr. 15 deltagere.

Ta med  hodelykt på høstturene.

Pris pr. deltager kr. 800.- Ekstraturer utenom program, minstepris kr. 4000.-

Påmelding her