Foredragsholdere Julia Evseeva (guide og biolog) og Viktoria Frolova (Markedsdirektør)

Her kan du lese foredraget av de russiske forelesere Julia Evseeva (guide og biolog) og Viktoria Frolova (markedsdirektør)
Viktoria Frolova - MarkedsdirektørViktoria Frolova - Markedsdirektør

Engelsk Pdf utgave

Russisk Pdf utgave

 

Yulia Evseeva - Guide og BiologYulia Evseeva - Guide og Biolog