Landskapsvernområde

 Møysalen Nasjonalpark og landskapsvernområde

Beliggenhet: Nordland fylke, Kommuner: Lødingen, Sortland og Hadsel. Nasjonalparken ble opprettet i  2003

Areal: 5 1,2 km2 (en av Norges minste) Tilliggende verneområde: Møysalen landskapsvernområde, Den ligger på Hinnøya, Norges største øy .

 

Nasjonalparken  har noe av det mest dramatiske landskapet norsk natur kan by på.  Landskapet  ble formet under istida. Det er svært variert og strekker seg  fra fjord til høgfjell, med daler, botner, deltaer og topper på over 1000 meter. Møysalen er 1262.

Skoggrensa ligger på mellom 300 og 400 moh.

Flere sjeldne, truete rovfugler hekker i nasjonalparken. Blant annet vandrefalk, jaktfalk, tårnfalk, dvergfalk, fjellvåk, havørn og kongeørn.

Dyr du kan møte i parken: Oter, rødrev, hare, røyskatt, snømus, mink, gaupe, elg og tamrein.