Presentasjon v/ Øystein Normann

Presentasjon av Øystein Normann, HiHPresentasjon av Øystein Normann, HiH – var foredragsholder på økoseminar ved Møysalen Nasjonalparksenter i juli 2011

Interesse for naturbasert turisme

Øystein Normann leder prosjekt om naturbasert turisme som ble presentert på internasjonal konferanse på Kreta i slutten av april 2011 Konferansen fokuserer på bærekraftig turisme der forskningsprosjekter fra hele verden ble presentert.Naturbasert turisme i Nord-Norge – Hvordan er turistenes forventninger i forhold til deres opplevelser? er tittelen på presentasjonen til førstelektor Øystein Normann ved HiHs reiselivsstudium.

Han leder forskningsprosjektet "Naturbaserte turistopplevelser" - et femårig forskningsprogram finansiert av Norges Forskningsråd

Årlige spørreundersøkelser blir gjennomført i høysesongen blant besøkende i et utvalg av småskala naturbaserte reiselivsbedrifter i Sør-Troms og Vesterålen.

Prosjektet inngår i Opplevelser i Nord som er et forskningsprogram som drives av et konsortium bestående av Universitetet i Tromsø, Handelshøgskolen i Bodø, Nordlandsforskning , NORUT, Bioforsk og Høgskolen i Harstad.

Kreta-konferansen redegjorde Øystein Normann for forskningsprogrammet og miljøet som det blir utført i. Lokale temaer knyttet til naturbasert turisme og bærekraftighet, vil bli diskutert under presentasjonen.

- Å få presentert prosjektet på en slik internasjonal konferanse gir mulighet for å komme i kontakt med forskere fra andre land som arbeider med lignende problemstillinger, sier Normann.

- Etterspørselen etter naturbaserte turistaktiviteter har økt det siste tiåret. Det inkluderer også flere naturtilknyttede nisje-interesser. Trenden betyr en anledning for turistindustrien i Nord-Norge til å utvikle nye produkter og være konkurransedyktige i flere sammenhenger, mener Normann.