Fiskefjorden

 Fiskfjorden (også skrevet Fiskefjorden, uttales Feskfjorden) er en fjord på vestsiden av Hinnøya i Vesterålen, på grensa mellom Hadsel og Sortland kommuner. I dag er det få fastboende i Fiskfjord.

I dalen innenfor fjorden finnes en kraftstasjon som er eid av Trollfjord Kraft AS (tidligere Hadsel Energiverk AS). Kraftstasjonen ble bygd i 1937. Den ble automatisert i 1978, og fjernstyres nå fra Stokmarknes.

Vannene i Fiskfjorddalen er populære som fiskevann. Fiskekort selges.
I dalen har det også vært drevet drevet gruvedrift på jern i tidligere tider.
Riksvei 822 mellom Langvassdalen og Kaljord går gjennom Fiskfjorden.
Fiskfjord er et populært friluftsområde med mange gode fiskevatn.

I første Fiskfjordvatn, som er anadromt, er det laks, sjøørret og sjørøye. I innlandsvatnene er det ørret og røye. Det er ikke tillatt å fiske i elva mellom første Fiskfjordvatn og sjøen.
Fiskekort til Fiskfjordvassdraget kan kjøpes hos INATUR (bruk mobiltlf.).

  Foto:Møysaltur Foto:Møysaltur