Ferskvannsfiske

FERSKVANNSFISKE
I våre to anadrome vassdrag finnes det både laks, ørret og røye. Du kan kjøpe fiskekort for Fiskfjord-vassdraget via INATUR (bruk mobiltlf.). Nærmere informasjon på oppslag ved Førstevatnet.
NB: Elva er fredet, og ved innerenden er det forbudssune omkring utløp fra kraftstasjonen.

I Kaljordvatnet er det ikke organisert kortsalg for vannets nordre side (begrenset av innløps- og utløpselv). Fiske tillates. Elva er fredet. For vannets søndre side selges kort av Kaljord grunneierlag.