Andre Fiskefjordvatn

Fiskeregulering: Fiskekort   ( Kart)

Kontakt:

Fiskeretten disponeres av Fiskfjord Fiskesameie (alle rettighetshaverne)

DØGNKORT

Send FISKEKORT ABB10 til 2377, kr 60,-

SESONGKORT

Send FISKEKORT ABB12 til 2377, kr 300,-

Kortet omfatter: Første – Andre og Tredje Fiskefjordvatn og Middagsvatnet.

Kortsalg: via INATUR (bruk mobiltlf.)

Fisketype: Ørret og Røye

Regler:
Det er tillatt med stangfiske med inntil to stenger fra land og båt med flue, mark og sluk/spinner. Fra båt kan man også fiske med dorg.
I Andre Fiskfjordvatn er garnfiske mulig etter bestemte regler. Se eget oppslag ved vatnet

Tilgjengelighet:
84 - 94 moh.
Fra parkeringsplass ved Første Fiskfjordvatn følger man sti / rørgate opp til Andre Fiskfjordvatn. Gangtid er ca 15 minutter. Lett tur

Kvalitet:
Bestand av ørret og røye. Ørret mellom 1 – 3 kg fanges årlig i dette vatnet