Første Fiskefjordvatn

Fiskfjordvassdraget ( Se kart)

Fiskeregulering: Fiskekort

 

Kortsalg: Kort selges gjennom INATUR (bruk mobiltlf.) Info ved 1. vatnet flere steder.

Fiskeretten disponeres av Fiskfjord Fiskesameie (alle rettighetshaverne)

Kortpris:

Døgnkort  kr.   
Ukekort    kr. 
Årskort     kr. 

Kortet omfatter: Første – Andre og Tredje Fiskefjordvatn og Middagsvatnet.

Fisketype: Laks, Sjøørret, Sjørøye, Ørret, Røye

Regler:
Åpningstid:
Første Fiskfjordvatn : 15.06 – 31.08.
Årskvote per fisker = 5 laks.

Utdrag av fiskereglene:
• Fiske i Fiskfjordelva er forbudt.
• Fiskeforbud ved elvemunningen i nedre del av vatnet, se oppsatt skilt.
• Fiske i Første Fiskfjordvatn er forbudt mellom kl. 02.00 og kl. 10.00 hver dag.
• Fiske tillatt fra land med 1 stang pr fisker – og det er ikke tillatt å forlate
stang med snøre i vannet. Det er tillatt å fiske med flue, sluk og mark.
• Fiske i strømmen ved kraftstasjon er forbudt i en sone på 50 m.
• Barn under 14 år fisker gratis i hele vassdraget.
• HUSK FANGSTRAPPORT. 

Første Fiskfjordvatn er stengt for alt fiske fra kl 0200 – 1000 og det er ikke lov å fiske fra båt i vatnet.

Tilgjengelighet:
29 moh.

Man kjører til Fiskefjorden, tar av fra hovedveien og følger grusvei langs Første Fiskfjordvatn til parkeringsplass ved kraftstasjonen. Det er også muligheter å parkere på utkjørsler langs veien opp til kraftstasjonen. Vatnet er lett tilgjengelig.