Kaljordvatnet

Fiskeregulering: Fiskekort   ( Se Kart)

Kortpriser:

Dagkort kr.  50,-
Ukekort kr. 150,
Sesongkort kr. 300,-
Depositum kr.  50,-

Kortsalg: 

Type: Anadrome

Fisketype: Laks, Sjøørret, Ørret, Røye, Ål

Regler:
Åpningstid: 
Det er kun tillatt å fiske i Kaljordvatnet, ikke i utløpselva.
Årskvote per fisker = 5 laks.

Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark, sluk/spinner. Fiske med garn og oter er forbudt.
Barn fisker gratis.
Det er krav om at fiskekort fylles ut og returneres etter endt fiske. Regelbrudd kan føre til langvarig tap av fiskeretten.

Tilgjengelighet:
Man må parkere langs hovedvei og gå derfra opp til Kaljordvatnet.
Spør kortselgere vedr. parkeringsmuligheter.