Middagsvatnet

Se kart

Fiskeregulering: 

Fiskeretten disponeres av Fiskfjord Fiskesameie (alle rettighetshaverne)

Kortpris:

DØGNKORT

Send FISKEKORT ABB10 til 2377, kr 60,-

SESONGKORT

Send FISKEKORT ABB12 til 2377, kr 300,-

 

Kortet omfatter: Første – Andre og Tredje Fiskefjordvatn og Middagsvatnet.

Kortsalg: Esso, Sigerfjord 
Jens A. Sørmo, Kvitnes

Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med inntil 2 stenger pr fisker med flue, mark og sluk/spinner.

Tilgjengelighet:
205 moh.
Man kan parkere på utkjørsel langs veien til Første Fiskefjordvatn. Derfra går det sti opp til Middagsvatnet. Det er en relativt hard tur som tar 45 – 60 minutter