Småvatnan

Øvre SmåvatnØvre SmåvatnFiskeregulering:

Fiskekort: Det selges ikke fiskekort. Kontakt grunneiere for tillatelse
Helge Mørck               - Kvitnes   
Gunnar Tomassen       - Hennes  Tlf  76156220
Olav Arntzen              - Hennes Tlf  76156116

Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark eller sluk/spinner.

Tilgjengelighet:
To små vatn som ligger hhv. 478 og 486 moh.
Fra parkeringsplass ved skolen på Sætran, følger man vei/sti opp mot Svartvatnet. På utsiden av utmarksporten følger man lysløypa – deretter sti fram til Svartvatnet. Fra parkeringsplass tar det om lag en halv time å gå. En del stigning til å begynne med.

Alternativt kan man følge sti fra Kvitnes, Lauvbakken.

Fra Svartvatnet følger man terreng opp til Småvatnan. Det er en hard tur som man må regne med å bruke et par timer på fra parkering.

Kvalitet:
Bestand av ørret, fin størrelse og kvalitet.

Se kart