Vassågvatnet

Kaljord grunneierlag disponerer fiskerett i følgende fiskevatn:

Det selges egne fiskekort for innlandsfiske som dekker disse vatnene.
Fiskeretten disponeres av Kaljord Grunneierlag
Kortpriser: Dagkort - kr. 50,-
Sesongkort - kr. 150,-
Sesongkort familie - kr. 150,-

Kortsalg: 

Fiskeregler: Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark, sluk/spinner.
Fiske med garn og oter er forbudt.
Barn under 16 år fisker gratis.

 

Se kart