Heiene på Innlandet


Et paradisisk skiterreng
, et virkelig eventyr, påstår de som har gått skiturer på disse heiene i Hadsel. En kan starte turen ved Innlandet skole, i Henneshøgda ved Skogsveien eller fra Hennes Camping opp over Henneshammaren. Fra Innlandet skole går turen østover mot Bjørnåsmyran, og så nordover i Skaret. Deretter forholdsvis bratt oppover mot Kvitnesheia, og videre innover mot Middagstinden (667 moh), som i godt vær og med gode snøforhold bestiges fra sørøst.

På Hennes går denne tinden under navnet Nordtinden. Her er flott utsikt i alle retninger, ikke minst mot Fiskfjorddalen og Møysalen. Tilbaketuren legges over Hennesheia og Reingjerdmyran, ei rute som gir fine unnabakker hele vegen, høvelig for de fleste.

Fra Henneshøgda følger turen Skogsveien før en tar av til Ørntuva og Litjtinden. Her kommer en inn på løypa videre mot Småvatnan og Nordtinden/Sørtinden.

Fra Hennes Camping følger en løypa mot Bankobergan og Stiveien opp mot Henneshammaren, derfra videre over Graslibakkan og opp til Hennesheia (eventuelt Litjtinden) hvor en er inne på løypa videre mot Småvatnan og Sør-/Nordtinden.

Se kart over skiturene